Otomatik sulama sistemi, bitkilerin saglıklı ve düzenli olarak sulanması için boruların,vanaların, elektriksel baglantıların ve sprinklerin komple bir birlesimidir. Sulama miktarlarında %30’a kadar bir su tasarrufu saglanmakta ve düzenli sulama sayesinde bitkilerin mantari hastalıklara yakalanmasının büyük bir ölçüde önüne geçilmektedir. Sistem, insan gücü ve zaman tasarrufu saglayarak kendini kısa bir sürede amorti etmektedir. Sistemin saglıklı çalısması için profesyonel uygulama büyük önem tasımaktadır.

Bir alanda sulama sistemi kurmak için çok farklı malzemeler ve dolayısıyla farklı fiyatlar ortaya çıkabilmektedir. Sulama sistemi yapılırken, kazı dogru derinlikte yapılmalı ve sistem birden fazla zona bölünmelidir. Basınç kaybının en aza indirilmesi ve sprinklerin çalısması için gerekli basınç hesapları yapılmalı ve bu dogrultuda performanslarına göre dogru sprinkler seçilmelidir. Aynı yagıs oranına sahip sprinkler aynı hatta toplanmalı ve sprinkler esit sulama yapacak sekilde dogru mesafelere yerlestirilmelidir. Sistemin ileride genisleme olasılıgı göz önünde bulundurularak tüm sistem buna göre kurulmalıdır.

Kurulacak sistem, bir depo ve hidrofor tarafından beslenecek olup bitki yapısı ve mevsimsel degisikliklere göre tek noktadan program yapılabilen tipte tam otomatik olarak dizayn edilmektedir. Sahadaki çim alanlar springler, çalı ve yer örtücüler ise damlama hatları ile sulanmaktadır. Su deposundaki bir hidrofor tarafından beslenen ve tüm sahayı dolaflan sert polietilen ana hat üzerine yerlestirilen selenoid vanalar ile tali hatlara suyun dagılımı saglanmaktadır. Sahada sulama sisteminin hattından beslenen ve hortumla su almaya imkan tanıyan hidrantlar kullanılmaktadır.

Bu hidrantların suyu, gerektiginde ana hat üzerinden kesilebilmektedir. Tam otomatik sistem, selenoid vana, springler ve timer (zaman ayarlayıcı), fittingler ve borulardan olusmaktadır. Su deposu, hidrofor ve baglantılarının temini ve tesisi isverene aittir. Sistemin tamamının çalısması durumunda günlük su tüketimi yaklasık alan büyüklügü 10 lt/gün olacaktır. Sulama suyu çim alanlarda 15-20 cm derinlige kadar inmelidir.